Tietosuojaseloste

Rekisteriseloste: 29.8.2005
Tietosuojaseloste: 25.5.2018 alkaen

Henkilötietolaki (523/99) 10 §

Rekisterinpitäjä
ATK-palvelu Rauno Alatalo
Sairaalatie 4,
62900 ALAJÄRVI
GSM: 044 557 6110
rauno(ät)tietokonekorjaamo.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö ja yhteyshenkilö
Rauno Alatalo
Sairaalatie 4,
62900 ALAJÄRVI
GSM: 044 557 6110
rauno(ät)tietokonekorjaamo.fi

Rekisterin nimi
ATK-palvelu Rauno Alatalo asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
Asiakassuhteen hoito, laitteisto korjaus tietokanta.

Puheluiden nauhoitus.
puheluiden nauhoittaminen asiakassuhteen ja tilauksen varmistamiseksi. Nauhoitus poistetaan välittömästi nauhoituksen tullessa tarpeettomaksi. Yleensä heti puhelun jälkeen kun tilaus ja osoite on varmistettu.

Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan nimi, asiakasnumero, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työnkohde ja/tai ostotapahtuma tietoja, laitteistotietoja.

Säännönmukaiset tietolähteet
Asiakkaan ilmoittamat yhteystiedot.

Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
ATK-palvelu Rauno Alatalo ei myy eikä luovuta asiakasrekisterissään olevia tietoja EU:n ulkopuolelle

Rekisterin suojauksen periaatteet
A. Manuaalinen aineisto (säilytyspaikka ja suojaaminen)
Asiakasrekisteriä käsitellään luottamuksellisena ja se on asianmukaisesti suojattu ulkopuolisilta. Rekisteriä ei säilytetä paperitulosteena.

B. ATK:lle talletetut tiedot (rekisterin käyttöoikeuden periaatteet ja käytön valvonta sekä laitteiden fyysinen suojaus)
Rekisteriä käyttää ainoastaan henkilö, jonka toimenkuvaan sen käyttö kuuluu. Tietokone jossa rekisteriä pidetään on asiallisesti ja ammattimaisesti suojattu.

Alajärvellä maanantaina 29.8.2005 ____________________ Rauno Alatalo

Rekisteriselosteen tarkastus ja nimeäminen Tietosuojaselosteeksi alkaen 25.5.2018

Allekirjoittaneella yrittäjällä on kirjanpitolakiin perustuva velvollisuus säilyttää kirjanpito kirjanpitolaissa määritetyn ajan mukaisesti (10 vuotta)

Kirjanpitolaki (30.12.1997/1336)

2 luku 10 § (30.12.2015/1620)

Alajärvellä maanantaina 21.5.2018 ____________________ Rauno Alatalo