Yritys

ATK-palvelu Rauno Alatalon yritystoiminta käynnistettiin 1.9.2005 Syksyllä 2006 toiminta siirrettiin liiketiloihin Alajärven keskustaan Työtilojen lisäys (laajennus) kevät-kesällä 2007 Muutto uusiin tiloihin 1.3.2021

Tällä hetkellä (kevät 2024) yrityksellä on käytettävissä riittävät varasto-, myynti- ja työtilat Alajärven keskustassa Sairaalatie 4:ssä

Asiakkaat (yksityiset ja pk-yritykset) tulevat pää-osin Alajärveltä, Vimpelistä, Lappajärveltä, Soinista ja Lehtimäeltä. Myös Kuortane, Kyyjärvi, Perho ja Karstula ovat hyvin edustettuina.


ESITTELY

ATK-palvelu Rauno Alatalo on, 2004 tietojenkäsittelyn ammattitutkinnon näyttötutkintona suorittaneen, 2003 Järjestelmäasiantuntija koulutusohjelman hyväksytysti käyneen, 1994 ATK-kärpäsen puraiseman ja nykyisin yksityisenä ammatinharjoittajana ATK-palveluja tarjoavan, yksityisyrittäjän yritys Alajärvellä.

Aikaisemmin toimin elintarviketeollisuudessa pääprosessikoneenhoitajana (~15 vuotta) joka aika on kertonut tosi hyvin teollisuuden ja yrittäjän toiminnan keskeytymättömyyden tärkeyden.

Palvelun toiminta-alue on Etelä-Pohjanmaalla, Järviseudulla. Päätoiminta-alue Alajärvi ja lähikunnat.

Palvelu on suunnattu ensisijaisesti yksityisille ja pk-yrityksille jotka haluavat palvelun saatavuuteen nopeutta. Pidän yhtenä omana tavoitteenani olla nopein ja luotettavin palvelemaan alueen asukkaita.

ATK-palvelu Rauno Alatalo käyttää diagnostiikka ja erikoistyökalu -ohjelmina aina mahdollisuuksien mukaan GPL -lisenssin alaisia ohjelmia.


ORGANISAATIO

ATK-palvelujen tuottaminen on organisoitu yhden toimivan johdon alaisuuteen, jolloin tehtävien oikea ja nopea delegointi on taattu.

ATK-palvelu Rauno Alatalo on ammatinharjoittajana toiminimellä toimiva yksityisyritys.

Strategia

ATK-palvelu Rauno Alatalo kehittää jatkuvasti omaa osaamistaan, ja pyrkii resurssien mukaisesti laajentamaan toimintaansa digitalisoituvien kotitalouksien tarpeiden mukaisesti.

ATK-palvelun markkinointi hoidetaan käyttämällä alueen markkinointiin erikoistuneiden yritysten palveluja, omien markkinointiresurssien lisänä.

ATK-palvelu pyrkii etsimään luotettavia yhteistyökumppaneita, joiden kanssa myynti, markkinointi ja huolto saadaan hajautettua, mutta toimimaan kuitenkin tehokkaasti yhdessä, sopuisalla yhteistyöllä keskitettyjen toimintojen (mm. logistiikka) kanssa.

Visio ja missio

ATK-palvelu Rauno Alatalo haluaa olla asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden suosima ATK-palvelujen tuottaja Järviseudulla. ATK-palvelun päätavoite on olla nopein ja luotettavin palvelemaan alueen asukkaita, kotitalouksia ja pk-yrityksiä.

Omat arvot

Toiminnan tärkeimpänä perustana on rehellisyys.

Muita tärkeitä arvoja ovat:

- Opastava, mikä tarkoittaa, että jos tietoa on hankittu, sitä pitää ja pyritään myös jakamaan.
- Palvelualtis, tarkoittaa sitä, että rehellinen vastaus annetaan sitä kysyttäessä, eikä kello ja taskulaskin ole ne tärkeimmät työkalut.
- Loppuun asti mukana oleva, mikä tarkoittaa, että asiakas saa joustavasti opastusta ja neuvontaa myös tuotteiden ja asennusten myöhäisemmässä toiminnassa.